Hur beställer jag ?

Du skickar din travhjälm via post eller lämnar över den.

Du mailar all info till husartorp@msn.com

 

-färger på din dräkt

 

-bilder du inspireras av

 

-stil på text

 

-namn

 

-adress

 

-telefonnummer

 

-ev deadline du har...