Hur beställer jag ?

Du skickar din travhjälm via post eller lämnar över den.

Du mailar all info till husartorp@msn.com

-färger på din dräkt

-bilder du inspireras av

-stil på text,,,,skrivstil, vanlig osv

-namn

  adress

  smsnnummer

-ev deadline du har...

- När hjälmen kommit in skickar jag en skiss innan arbetets start. som du får godkänna.

-Du betalar förskott via swish eller bankgiro innan den skickas.